e4a吧 关注:8,033贴子:18,470
 • 16回复贴,共1

E4A问题 就是我做的app 做好了 然后里面的加群链接显示不出来

只看楼主收藏回复
回复
1楼2017-03-29 17:06
  加群不是这样写的,回家我把源码发出来。


  收起回复
  来自Android客户端2楼2017-03-30 18:01
   在左边 工程 下面 接口 右键新键一个 创建接口H数 跳转QQ群


   复制下面的内容到里面去。原来里面的全删除。


   跳转QQ


   package com.e4a.runtime.api;//包名必须固定为这个,不能自己修改
   import com.e4a.runtime.annotations.SimpleFunction;
   import com.e4a.runtime.annotations.SimpleObject;
   import com.e4a.runtime.android.mainActivity;
   import android.content.Intent;
   import android.net.Uri;
   @SimpleObject
   public final class 跳转QQ{
   @SimpleFunction//导出函数标记
   public static int 跳转(String QQ){
   Intent intent = new Intent();
   intent.setData(Uri.parse("mqqwpa://im/chat?chat_type=wpa&uin=" + QQ));
   try {
   mainActivity.getContext().startActivity(intent);
   return 1;
   } catch (Exception e) {
   return 0;
   }

   }
   }
   跳转QQ群


   package com.e4a.runtime.api;//包名必须固定为这个,不能自己修改
   import com.e4a.runtime.annotations.SimpleFunction;
   import com.e4a.runtime.annotations.SimpleObject;
   import com.e4a.runtime.android.mainActivity;
   import android.content.Intent;
   import android.net.Uri;
   @SimpleObject
   public final class 跳转QQ群{
   @SimpleFunction//导出函数标记
   public static int 跳转(String key){
   Intent intent = new Intent();
   intent.setData(Uri.parse("mqqopensdkapi://bizAgent/qm/qr?url=http%3A%2F%2Fqm.qq.com%2Fcgi-bin%2Fqm%2Fqr%3Ffrom%3Dapp%26p%3Dandroid%26k%3D" + key));
   try {
   mainActivity.getContext().startActivity(intent);
   return 1;
   } catch (Exception e) {
   return 0;
   }

   }
   }
   使用方法:


   跳转QQ群.跳转("JjTnteHeUmb1RLM65VUUlqY3iPwIyDf5")
   说明:不知道key的http://qun.qq.com/join.html进链接获取
   跳转QQ.跳转("88888888")


   收起回复
   3楼2017-03-30 21:58
    不懂


    回复
    4楼2017-04-10 19:28
     https://pan.lanzou.com/1264991
     先解压得到源码。


     收起回复
     6楼2017-06-16 11:01